Синергија на професионализам

и природна лековитост

За здравјето на нашите пациенти и посетители се грижи тим од лекари специјалисти по физикална медицина и рехабилитација, лекар по општа медицина, медицински сестри, физиотерапевти и масерки. Податоци за благотворното дејство на душата и телото на минералните води од Негорски Бањи постојат уште од далечната 1864. Научните докази за лековитоста на водата датираат од 1950 година кога е формирано бањското лекувалиште.

Бањската вода помага

при лекување на:

Современа технологија

за сите видови на терапија


Како да ги користите нашите услуги?