Contact us via e-mail

Prefer to e-mail your question or just want to send us some feedback?

Prefer to e-mail your question or just want to send us some feedback?

Copyright 2007 Негорски Бањи. All rights reserved.
Weather Forecast | Weather Maps
Курсна листа:

    1 Eur  = 61,3 Ден.
    1 $      = 45,0Ден.
ДОМА             ЦЕНОВНИК             ЛОКАЦИЈА             КОНТАКТ
НЕГОРСКИ БАЊИ
Локација
Посетител бр.:
Негорски бањи се лоцирани на 3 km од градот Гевгелија, Република МАКЕДОНИЈА и 7km од границата со ГРЦИЈА.
До НЕГОРСКИ БАЊИ може да пристигнете автмобил, со авион или со воз.

СО АВТОМОБИЛ
Главниот меѓународен автопат E-75 минува низ целата земја..
  • Доколку патувате од Скопје, приклучете се на автопатот E-75 и возете 150km во правец на Гевгелија.
  • Доколку патувате од Грција, приклучете се на автопатот E-75 и откако ќе ја поминете границата, возете 4km во правец на Гевгелија.
  • Доколку доаѓате од некоја друга дестинација, побарајте го и и приклучете се на автопатот E-75 и возете во правец на Гевгелија.

    • Возете кон центарот на Гевгелија, на семафорите, завртете десно и возете право околу 1km.
    • На раскрсницата на бензинската пумпа продолжете на лево кон мостот.
    • Возете право 1km и би требало да го видите патоказот “Негорски Бањи„. Завртете десно после 100м ќе пристигнете во НЕГОРСКИ БАЊИ.
СО АВИОН
Најблиски аеродроми до Негорски Бањи се аеродромите во Скопје или Солун, од каде можете со автобус, воз или автомобил да стигнете до Негорски бањи.

СО ВОЗ
Република Македонија е поврзана со Европските земји со железничка линија која поминува низ целата земја од Македонско-Српската до Македонско-Грчката граница. Најдобар начин да се стигне до Гевгелија е со меѓународниот воз Љубљана-Солун-Љубљана, кој застанува во Гевгелија. По пристигнувањето во Гевгелија, можете да стигнете до Негорски Бањи со ТАКСИ превоз за само 100 денари.